zásady ochrany osobních údajů

Berte prosím na vědomí, že každý soubor, obrázek, video, nebo jakýkoli jiný obsah, který Uživatelé nahrají na stránky Madison se stává publikovaným obsahem, a proto není považován za "osobní údaje", a není tedy předmětem ochrany osobních údajů.

Základní informace

Identifikační a kontaktní údaje správce osobních údajů:

Madisson Miroslava Brzobohatá ičo ,  správce osobních údajů,

 vystupuje v pozici správce osobních údajů ve vztahu k osobním údajům uživatelů a fyzických osob, které navštíví webové stránky www.madisson.net

Proč zpracováváme osobní údaje?

Za účelem plnění smlouvy nebo plnění právních povinností zpracováváme zejména osobní údaje získané od Uživatele při vyplnění kontaktních, registračních, objednávkových, platebních a fakturačních formulářů na našich stránkách.

Po jakou dobu osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje Uživatelů jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu nezbytně nutnou pro zajištění bezpečnosti služby a pro plnění povinností, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů.

Jaký je účel zpracování a jak nakládáme s daty?

Madisson, neprovádí s daty uživatele včetně osobních údajů jakékoliv operace, vyjma jejich uložení na serverech Madisson, žádným způsobem do nich nezasahuje, nepozměňuje je, nezpřístupňuje ani je nepředává třetím osobám (vyjma jejich zpřístupnění státním orgánům v souladu se zákonem), pokud ve Smlouvě není stanoveno jinak. Jediným účelem nakládání s těmito osobními údaji je jejich uchovávání a možnost zpřístupnění Uživatel

 Nepředáváme osobní údaje žádným jiným správcům.

Zpracovateli osobních údajů jsou:

  • společnosti, příp. fyzické podnikající osoby, zabývající se účetnictvím, které jsou pověřeny k provádění účetních operací;
  • společnosti, příp. fyzické podnikající osoby, zabývající se IT řešením, které jsou pověřeny k provádění IT administrace a vývoji softwarových programů,
  • společnosti, příp. podnikající fyzické osoby, poskytující serverové služby, které jsou pověřeny ukládáním dat;
  • společnosti, poskytující platební služby;
  • společnosti poskytující služby v oblasti rozesílání e-mailových zpráv.

Osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům.

 Práva subjektů údajů

Jako subjekt údajů máte právo: 

a) na přístup k osobním údajům; 

b) na opravu osobních údajů;

 c) na výmaz osobních údajů; 

d) na omezení zpracování; 

e) vznést námitku proti zpracování; 

f) na přenositelnost údajů; 

g) podat stížnost u dozorového úřadu; 

h) na informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování; 

i) být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů;

 j) odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

Podrobně jsou vaše práva popsána v Nařízení EU 2016/679 (GDPR).

Svůj souhlas můžete kdykoliv písemně odvolat i uplatnit ostatní práva subjektu, a to zasláním vašeho požadavku na e-mailovou adresu mirka.brzobohata@seznam.cz